Vpis 2013

V gimnazijski program se lahko vpiše, kdo je uspešno zaključil osnovno šolo.

1. PRIJAVA:

na naslov šole pošljejo kandidati prijavo za vpis v začetni letnik gimnazije MŠŠ-2-1,20/08, najkasneje do 5.aprila. Do 10. maja je možno prijavnico prenesti na drug program ali drugo šolo.

Gimnazija Piran razpisuje za prvi letnik šolsko leto 2013/14 - 84 prostih mest (3 oddelki). 

Stanje prijav na dan 6.6.2013: 69 (sprejmemo lahko še 15 prijavnic, zbiramo jih do 31.8.)

 

2. OMEJITVE VPISA:

ker še nismo zapolnili vseh mest, ki so na razpolago, omejitev vpisa ne bo.


3. VPIS:

Vsi prijavljeni kandidati bodo šoli predložili dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev (spričevalo 9. razreda) med 19. in 21.junijem 2013, ko bo potekal vpis v prvi letnik. Prijavljeni učenci bodo k vpisu pisno vabljeni.